Antony

Nya produkter varje månad

Horspist Paris

Horspist Paris

Finns i butik 

Horspist Paris

Drop Casual, Be Luxury
Antony Horspist Paris Horspist Paris

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.fashionhall.se,och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Fashionhall by Henrikssons organisationsnummer 559049-4083 (”Fashionhall”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Fashionhall framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Fashionhall är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Fashionhall accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Fashionhall förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Fashionhall reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på nätsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Fashionhall har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Fashionhall.se naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Fashionhall fortsätter med beställningen. All bildinformation på nätsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Fashionhall ansvarar inte för information på nätsidan som kommer från en tredje part.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
Ett avtal om köp ingås först när Fashionhall bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Fashionhall per e-post. Fashionhall uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Fashionhall:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Fashionhall. Om beställningen återkallas så kommer Fashionhall att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
Fashionhall rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på nätsidan. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Fashionhall om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.